termowizja opoleBudynki mieszkalne pochłaniają około 34% energii zużywanej w Polsce i aż 71% jest wykorzystywane na ich ogrzewanie. Specjaliści oceniają, że na kompleksowej termoizolacji starszych domów można zaoszczędzić ponad 50% energii zużywanej na ogrzewanie. Metoda pozwalająca na dokonanie szybkiej, precyzyjnej i bezinwazyjnej oceny stanu izolacji cieplnej budynków jest badanie termowizyjne.

Na czym polega Termowizja

Termowizja to pasywny, bezkontaktowy pomiar temperatury na powierzchni badanego obiektu przy pomocy kamery termowizyjnej. Każde ciało o temperaturze powyżej zera absolutnego (0 Kelvinów = -273,15°C) emituje energię w postaci promieniowania elektromagnetycznego. To promieniowanie w zakresie długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi nazywa się promieniowaniem podczerwonym (niewidzialne, ale odczuwalne, np. ciepło żelazka).
Promieniowanie podczerwone jest rejestrowane przez kamerę termowizyjna i przetwarzane na kolorową mapę temperatur.
Analiza termografów (mapa z rozkładem temperatur) umożliwia zlokalizowanie miejsc występowania strat ciepła oraz służy do wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i instalacji cieplnych, na ich podstawie można tez opracować audyt energetyczny, konieczny przy planowaniu termomodernizacji budynku czy tez jego remontu.

Zastosowanie termowizji w budownictwie:

 • ocena stanu izolacji termicznej budynku i lokalizowanie miejsc nieszczelności
 • dokumentowanie uszkodzeń, napraw, prac izolacyjnych
 • badania instalacji grzewczych, kotłowni i węzłów cieplnych pod katem strat ciepła
 • lokalizowanie przebiegu i wykrywanie usterek ogrzewania podłogowego
 • ocenę szczelności stolarki budowlanej i wykrywanie miejsc strat ciepła
 • Wykrywanie nieszczelności oraz wad instalacji wodnych w ścianach, podłogach
 • lokalizacja przebiegu instalacji wodnych zakrytych, wbudowanych w przegrody
 • ocena izolacji kominowych oraz zawilgoceń dachu
 • wykrywanie i lokalizowanie zawilgoceń i wycieków w przegrodach, oraz miejsc zagrożonych („punkt rosy”) pojawieniem się zagrzybienia
 • okresowe przeglądy techniczne nieruchomości
 • diagnostyka przeciążeń w instalacjach elektrycznych
 • poznanie stanu technicznego nieruchomości przed jej nabyciem
 • wykrywanie mostków termicznych w przegrodach budowlanych
 • wykrywanie niepożądanej infiltracji zimnego powietrza przez przegrody
 • wykrywanie wad zastosowanych materiałów budowlanych
 • kontrola jakości prac budowlanych (inspekcje przed i po wykonywaniu prac remontowych, dociepleniowych i innych)
 • analiza stanu technicznego budynku przed i po termomodernizacji
 • diagnostyka systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i wymienników ciepła
 • wykrywanie usterek instalacji elektrycznych

termowizja opole

Termowizja pozwala w budownictwie na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji obiektów poprzez wykrywanie i późniejsza naprawę wad wykonawczych w budynkach, które nie były widoczne „gołym okiem”. Metoda ta wykrywa wszystkie miejsca w budynku, których temperatura odbiega od normy. Przyczyna tych nieprawidłowości mogą być ukryte wady budowlane, takie jak uszkodzenia czy brak warstwy izolacyjnej. Mogą to tez być przecieki wodne czy złe wykonane elementy elewacji budynku. Miejsca te są powodem nieszczelności cieplnej budynków a w konsekwencji ich podwyższonej energochłonności, prowadzącej do niepotrzebnego wzrostu zużycia i wysokich kosztów ogrzewania. Ponadto zdjęcia termowizyjne są cennym źródłem wiedzy o stanie samego budynku, szczególnie tam, gdzie brak jest dokumentacji budowlanej bądź tez gdzie w trakcie budowy zostały dokonane nieudokumentowane zmiany budowlane.

Masz pytania odnośnie Termowizji?

Zapytaj specjalistę!

top
CzechGerman