Iniekcja krystaliczna – zalety

Osuszanie metodą Iniekcji Krystalicznej nie wymaga:

  • wstępnego osuszania murów, izolowanie daje tym lepsze wyniki im bardziej są zawilgocone mury
  • wstępnego odsolenia murów
  • odkopywania fundamentów, co znacznie przyspiesza prace w porównaniu z innymi technikami.

Iniekcja krystaliczna to obecnie najtańsza i najskuteczniejsza metoda osuszania budowli.

  • Blokadę izolacyjną uzyskuje się praktycznie w ciągu 7 – 10 dni i jest absolutnie ekologiczna.
  • Wytworzona blokada izolacyjna jest wodoszczelna, gazoszczelna i stanowi dobra izolację elektryczną oraz powoduje mechaniczne wzmocnienie murów w strefie iniekcji.
  • Metoda Iniekcji Krystalicznej nie narusza konstrukcji budynku czy budowli i spełnia wszystkie konserwatorskie kryteria, dotyczące metod osuszania obiektów budowlanych. Ponadto otrzymała Atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie do stosowania w budownictwie bez żadnych ograniczeń technicznych i higienicznych.
atest_images_certyfikaty_thumb_large700_0

Masz pytania odnośnie Iniekcji krystalicznej?

Zapytaj specjalistę!

top
CzechGerman