Iniekcja krystaliczna

iniekcja-krystaliczna

Metodę Iniekcji Krystalicznej stosuje się do wytworzenia blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na wskutek podciągania wody z gruntu,
W praktyce metoda jest stosowana we wszystkich przypadkach zawilgocenia obiektów budowlanych bez względu na:

  • rodzaj użytego materiału do budowy murów
  • grubości murów
  • stopień zawilgocenia i zasolenia murów.

Temperatura stosowania powyższej metody odnosi się do temperatury muru i mieści się w zakresie od 5°C do 35°C.
Metodę Iniekcji Krystalicznej stosuje się do wytworzenia blokady przeciwwilgociowej poziomej i pionowej bez konieczności odkopywania murów z zewnątrz.

Poniżej przedstawiamy etapy prac przy wykonywaniu blokady przeciwwilgociowej poziomej:

Etap I

Należy wywiercić otwory iniekcyjne w murze w jednej linii, równolegle do poziomu posadzki, na poziomie podpiwniczenia lub przyziemia. Otwory o średnicy 20 mm wierci się co 10 – 15 cm, a kanały wierci się na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru, nachylone pod kątem ok. 20 cm do poziomu.

Etap II

Następnie nawilżamy otwory iniekcyjne woda na pół godziny przed zalaniem mieszaniną iniekcyjną.
Powyższy zabieg ma na celu nawilżenie muru, co poprawia skuteczność środka iniekcyjnego, a także wypłukuje resztki pyłu powstającego podczas wiercenia.

Etap III

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza się grawitacyjnie świeżo przygotowaną mieszankę iniekcyjną.

Etap IV

Na koniec wykonywanych prac otwory iniekcyjne należy zaślepić zaprawą wraz z dodatkiem aktywatora.

hydroblokada-iniekcja-krystalicznahydroblokada-iniekcja-krystaliczna-rysunek

Wykonanie blokady przeciwwilgociowej pionowej dotyczy zewnętrznych murów znajdujących się poniżej poziomu gruntu.

Etap pracy powyższej blokady polega w pierwszej kolejności na odtworzeniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej, a następnie należy ponad rzędem otworów poziomej blokady wykonać siatkę otworów iniekcyjnych, w której odległości od osi otworów wynoszą 15 cm, przy czym każdy następny rząd otworów w siatce jest przesunięty wobec poprzedniego o 7,5cm. Siatka otworów iniekcyjnych sięga zewnętrznego poziomu gruntu, a ostatni rząd otworów iniekcyjnych jest wiercony co 10 – 15 cm od osi otworów.

Po wykonaniu blokady przeciwwilgociowej, którą uzyskuje się w ciągu 7 – 10 dni, wilgotność w murze spada systematycznie i uzależniona jest od temperatury otoczenia i wentylacji w osuszanych pomieszczeniach.

izolacja-pionowa

Dwudziestoletnia praktyka stosowania przedstawionej technologii, sprawdzona na ponad piętnastu tysiącach obiektów budowlanych w kraju i za granicą potwierdziła skuteczność Iniekcji Krystalicznej.

dziennik-gazeta-prawnadziennik-gazeta-prawna-artykul

Masz pytania odnośnie Iniekcji krystalicznej?

Zapytaj specjalistę!

top
CzechGerman