Drenaż podwórka sposobem na suche ściany?

Dzisiaj chcemy przedstawić Wam nieco inny punkt widzenia – zamiast zajmować się osuszaniem budynku, przyjrzyjmy się osuszaniu ogrodu. Z początku może to wydać się dziwne, ale suchy ogród to w dużej mierze suche ściany naszych „czterech kątów”.

Zbliża się lato, a więc pora największych opadów. Silny deszcz może być uciążliwy nie tylko wtedy, gdy mamy nieszczelny dach. Równie duże szkody może spowodować, gdy nasza posesja nie jest przygotowana na nadmiar deszczówki.

Mówiąc krótko, nieodpowiedni drenaż może być przyczyną wielu problemów z wilgocią w naszym domu. Pierwszym problemem są tutaj zwykłe deszcze. Gdy nasza posesja nie potrafi sobie poradzić z odprowadzeniem wody i długo ją magazynuje, ta może zacząć przesiąkać do fundamentów. Jeśli posiadamy dobrą izolację, sprawa ta nie powinna stanowić problemu, jeśli jednak mamy stary budynek, musimy liczyć się z osuszaniem piwnicy, o którym więcej piszemy w materiale Osuszanie Piwnicy.

Inny poważny problem pojawia się w sytuacji, w której duża część naszej posesji jest zabetonowana, zaasfaltowana lub też podłoże jest gliniaste, trudno absorbujące wodę. W takim wypadku nawet krótkie, a intensywne opady mogą stanowić zagrożenie. Woda niemogąca wsiąknąć w ziemię, szuka ujścia w najniższym możliwym punkcie, który zwykle stanowią schody i wejście od zewnątrz do piwnicy. W krytycznych sytuacjach nadmiar wody może spowodować, że schodząc poniżej poziomu gruntu natrafimy na mały basen lub gdy mamy więcej szczęścia, mokre, zawilgocone podłogi.

 

Woda nie wsiąka w ziemię – przyczyny

Bardzo często wylewając wodę z piwnicy jesteśmy źli na wszystkich, ale nie na siebie. Fakt, na opady nie mamy wpływu, ale na zagospodarowanie naszej posesji już jak najbardziej tak. Podstawową przyczyną problemów z nadmiarem deszczówki jest zbyć duże zabetonowanie, wykostkowanie lub wyasfaltowanie naszej posesji. Jak już wspominaliśmy, woda nie mając, gdzie wsiąkać, szuka zawsze najniższego punktu, którym bardzo często okazuje się piwnica. Niestety przypominamy sobie o tym wtedy, gdy jest już za późno. By temu zaradzić, powinniśmy wykonać odpowiedni drenaż naszej posesji, który przejmie nadmiar wody, odprowadzając ją w bezpieczne miejsce.

Jaki drenaż wykonać? Jak odprowadzić wodę deszczową z posesji?

Zasadniczo drenaż możemy podzielić na dwa typy. Pierwszy z nich polega na odprowadzeniu wody do kanałów burzowych, rowów melioracyjnych czy kanalizacji burzowej. Drugi polega na odprowadzeniu wody poniżej górnych, słabo przepuszczalnych warstw gruntu do głębszych, lepiej absorbujących wodę. Obie metody mają swoje wady i zalety, które szerzej opisujemy poniżej.

Odprowadzenie wody poza posesję

 

Wodę z naszej działki możemy odprowadzić do cieków wodnych, kanałów melioracyjnych, kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej. Pod żadnym pozorem nie wolno nam przesyłać deszczówki do kanalizacji bytowej. Działanie takie jest prawnie zakazane z racji na możliwość zaburzenia procesu filtracji ścieków w elektrowni, na skutek nagłego wzrostu poziomu wody spowodowanego spływającą deszczówką.

Zakaz przesyłania wody do kanalizacji deszczowej nie oznacza, że w przypadku innych sposobów odprowadzania wody możemy wykazać się samowolką. Większość z opisywanych na początku tego punktu sposobów wymaga odpowiednich pozwoleń. W przypadku kanalizacji ogólnospławnej należy np. podpisać specjalną umowę z rejonowym zakładem kanalizacyjnym. Dodatkowo, jest wymagane przedstawienie projektu przyłącza.

W przypadku przyłącza do rowów melioracyjnych połączenia dokonujemy za pośrednictwem 100 mm rury zakopanej na głębokości co najmniej 30 cm. Jeśli takie przyłącze przechodzi przez teren czyjejś posesji, należy uzyskać zgodę od jej właściciela.

Przyłącza do kanalizacji deszczowej również nie wymagają dużej „papierologi”. Kierując jednak spływ z powierzchni utwardzonych musimy pamiętać, że jeśli prace związane z przyłączeniem wymagać będą np. rozebrania chodnika, musimy o tym powiadomić zarządcę drogi i starostwo.

 

Drenaż na własnej posesji

 

Wodę z naszej posesji możemy również zatrzymać u siebie, stosując różne formy drenażu i odprowadzenia wody.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na wodę deszczową zbieraną z dachu są klasyczne zbiorniki na deszczówkę o pojemności około 1 m3. Rozwiązanie to pozwala wykorzystać zebraną wodę do podlewania ogrodu w trakcie suszy. Zbiorniki takie można umieścić bezpośrednio pod rynnami, ale często umieszcza się je w mniej eksponowanych miejscach, tworząc specjalnie kanały transportowe. Zbiorniki takie są również często zakopywane pod powierzchnią ziemi, by nie szpecić okolicy.

Drenaż pod ziemią – odprowadzanie wody z działki
Innym rozwiązaniem jest wykonanie drenażu z wykorzystaniem specjalnych rur drenarskich/preferowanych. W takiej sytuacji początkowo wykorzystujemy rury pełne, by odprowadzić wodę jak najdalej od budynku, a potem umieszczamy rury perforowane, z których woda przesiąka głębiej do ziemi.

Rury perforowane powinny znajdować się na głębokości około 50 cm i być otoczone 10 centymetrową warstwą żwiru, aby woda mogła spokojnie wsiąkać. Na końcu takiego drenażu zaś powinna znajdować się specjalna studzienka, która zwiększy chłonność i zapewni podwyższoną drożność.

Innym sposobem wykorzystania rury perforowanej jest zwinięcie rury w dole wypełnionym piaskiem i żwirem, w taki sposób, by każdy zwój oddzielony był od innych warstwą żwiru. Dzięki temu uzyskujemy wysoką chłonność gruntu na stosunkowo małym obszarze.

 

Dość popularnym rozwiązaniem jest również wykorzystanie pełnych rur, które prowadzą do specjalnych perforowanych skrzynek zakopanych głęboko w ziemi. Są to zbiorniki, które potrafią przyjąć duże ilości wody, by potem powoli oddawać ją do otoczenia.

Studnie chłonne – czym są studnie, cena i zastosowanie

W przypadku, gdy na naszym terenie mamy bardzo nieprzepuszczalny grunt, warto zainwestować w tak zwaną studnię chłonną. Wykonuje się ją z kręgów o średnicy przynajmniej jednego metra i umieszcza w ziemi na co najmniej 15 cm w warstwie przepuszczalnej. Dół takiej studni powinien zostać wyłożony żwirem. Warto jednak pamiętać, że takiej studni nie powinno lokować się blisko miejsc poboru wody z gruntu, gdyż istnieje ryzyko przesiąkania i ewentualnego skażenia.

Tagi

top
CzechGerman